Triversitae Astrologue
Motto Triversitae Astrologue:

Přihlášení

Login:

Heslo:


Trvalé přihlášení

Novinky

Historie školy

Historie naší Triverzity sahá až do samých astrálních počátků jsoucna. Triverzita vznikla jako bezrozměrná instituce kdesi v astrálním bytí a až později získala vícerozměrnou podobu. Ale tu si neudržela po celou dobu další existence (uvědomte si, že musíme astrální povahu Triverzity popisovat pouze pomocí jednosměrného plynutí času ? výraz ?další existence? tedy znamená existence Triverzity chápaná z pohledu jednostranného plynutí času od okamžiku, kdy poprvé vstoupila do vícerozměrné podoby). Pojďte si nyní poslechnout její zajímavou historii.

Triverzita ve starém Řecku

První vícerozměrné zmínky o Triverzitě pocházejí z antického Řecka. Ačkoliv ?velcí myslitelé? jako Platón nebo Aristoteles bádali nad obyčejným světem a Triverzitu neuznávali (pravděpodobně ze strachu, aby nezískala větší prestiž než jejich filozofické školy), mnoho jiných však rozpoznalo význam astrálna a Triverzita rychle získávala na slávě. ?Velkým myslitelům? se to ale nelíbilo. Povedlo se jim lživými řečmi a jejich logikou zmámit jednoho člena Triverzitního senátu, a tak se dozvěděli o místě konání Triverzitního sněmu. Díky svým stykům se světskou mocí se jim povedlo sehnat několik desítek vojáků, kteří vtrhli na Triverzitní sněm a chtěli všechny zabít. Triverzita samotná i se svými magistrály se zachránila přesunem zpět do bezrozměrného astrálního prostoru, ale ?Velcí myslitelé? alespoň zničili všechny zmínky o ní, spálili všechny zbylé spisy a na Triverzitu bylo zapomenuto.

Triverzita v Číně

Kvůli rychlosti, v níž museli magistrálové provést přesun do astrálna, nemohli provést přesné načasování. Původně chtěli, aby se Triverita vynořila zpět hned následující den, ale bohužel se zpět do vícerozměrného prostoru dostala až o 1001 let a 11 dní později a to ne v Řecku, ale v Číně.

V Číně se Triverzitě líbilo více, založila své menší tajné (nechtěla už opět riskovat situaci jako kdysi v Řecku) pobočky ve více zemích světa a celkově vzkvétala. Během let se na Triverzitě vystřídalo mnoho magistrálů, jelikož ti staří stále více a více odcházeli napořád do astrálna, aby zde lépe rozjímali. Bohužel tito staří magistrálové již nemohli přednášet a celá existence Triverzity byla opět ohrožena, tentokrát zevnitř. Poslední zbylý původní magistrál, velevážený Celúsal, si uvědomil hrozící situaci a rozhodl se s ní něco dělat. Ale dřív než s tím mohl něco udělat, srazil ho venku před budovou Triverzity podivný povoz. Svědci říkali, že se objevil zničehonic a stejně tak i zmizel. Jeden náhodně přihlížející mladší magistrál dokonce pocítil velmi silný astrální závan másla. Zlí jazykové poté tvrdili, že se po něm ostatním původním magistrálům stýskalo a tak ho takto přivedli k sobě, aby mohli dále vést své astrální debaty a rozjímání společně. Jestli je to pravda, to ví jenom jsoucno?

Další osud Triverzity

Co ale nikdo nevěděl, tak celá Triverzita byla silně astrálně provázána s původními magistrály. Po násilném odchodu posledního z nich se začala ve vícerozměrném prostoru hroutit. Sbor mladších magistrálů se sešel na poslední chvíli a pouze díky jejich usilovné meditaci nebyla Triverzita ztracena?tedy napořád. Opět se propadla do bezrozměrných hlubin bezrozměrného prostoru a vynořila se až na počátku třetího tisíciletí v srdci Evropy.

Sbor magistrálů byl dále vychováván menšími odnožemi v různých zemích a tak o magistrály je postaráno. Nyní ale nastává čas nových studentů?prvních po několika staletích. Triverzita je opět tady!!!

2011 | Made by Jirka Setnička